Privacyverklaring

Versie: 250518

Deze website is onderdeel van Zwart met Suiker fotografie. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en we houden ons dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig bewaard worden en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Website statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. We gebruiken hiervoor bijvoorbeeld Google Analytics. Met deze statistieken verbeteren we de vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Volgens de privacyverklaring van Google, kunnen zij de gegevens gebruiken voor andere diensten van Google. Wilt u hier meer informatie over, dan raden we u aan om de privacy- en cookieverklaring van Google te raadplegen.

Op onze website zijn ook social media buttons opgenomen. De beheerders van deze diensten kunnen hiermee mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je daarom aan de privacy- en cookieverklaring van de betreffende websites te lezen alvorens ervan gebruik te maken.

 

Cookies

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser de cookies uitschakelen, maar sommige delen van onze website werken dan niet goed meer.  Deze website gebruikt de volgende cookies:

- Functionele cookies

De functionele cookies vallen buiten de cookieswet. Ze zorgen ervoor dat de webshop naar behoren werkt. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Ze houden bijvoorbeeld in sessies bij welke producten er in uw winkelmandje zitten.

- Analitische cookies

Deze worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik en het functioneren van onze website. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel keer per dag een specifieke pagina bezocht wordt. Analitische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor uw privacy.

- Tracking cookies

Met de tracking cookies kunnen we bjivoorbeeld jou gerichte advertenties en aanbiedingen laten zien. Met andere bedrijven die cookies plaatsen, zoals social media buttons, hebben we afspraken gemaakt over het gebruik ervan. Wij hebben echter geen controle over wat zij met de cookies doen. Lees daarom ook hun privacyverklaringen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Zwart met Suiker fotografie gebruikt de ingevulde persoonsgegevens via de contactformulieren op onze website alleen voor het verstrekken van de gevraagde informatie. Bij een bestelling gebruiken we uw gegevens enkel voor de levering van de producten en de facturatie daarvan.

 

Verwerking en doorgifte van persoonsgegevens

- Verwerking van persoonsgegevens

Zwart met Suiker fotografie verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). De partners waar Zwart met Suiker fotografie mee samenwerkt, zijn ook gevestigd in de EU. In het geval een toekomstige derde partij gevestigd is buiten de EU, eist Zwart met Suiker fotografie dat de betreffende partij voldoet aan de Europese wet- en regelgeving met betrekking tot privacy, bijvoorbeeld middels een Privacy Shield.

- Doorgifte van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, of indien dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld in geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Zwart met Suiker fotografie werkt samen met meerdere leveranciers en dienstverleners om uw opdracht te kunnen uitvoeren. We hebben contracten met verschillende dienstverleners, en wij staan de dienstverleners niet toe om persoonsgegevens te delen of voor iets anders te gebruiken dan het verlenen van de dienst aan ons.

 

Bewaartermijn Persoonsgegevens

Zwart met Suiker fotografie gebruikt de ingevulde persoonsgegevens via de contactformulieren op onze website alleen voor het verstrekken van de gevraagde informatie. Bij een overeenkomst bewaren we uw gegevens in ieder geval voor de duur van de overeenkomst. Daarna bewaren we uw gegevens enkel nog indien noodzakelijk, of voor zover wet- of regelgeving dat vereist.

 

Beveiliging Persoonsgegevens

Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Alle personen die namens Zwart met Suiker fotografie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Toegang tot digitale persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij nemen fysieke maatregelen (zoals sloten) voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.
 • Met elke partij waar we mee samenwerken (en die gegevens van u verwerkt), hebben we een verwerkersovereenkomst.
 • Het opslagsysteem van Zwart met Suiker fotografie is uitgevoerd met een RAID 1 configuratie: redundante opslag. Bij het falen danwel crashen van een harddisk, zal de data nog beschikbaar zijn op de tweede harddisk.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

U hebt de volgende rechten:

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u daarom vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft , of u wilt weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Contactgegevens

Zwart met Suiker fotografie
Dennis Claessens
tel: 0646 727 108
email: zie contactpagina